سنگ آسیاب

سنگ آسیاب در کل با هدف خرد کردن اجسام جامد به ابعاد کوچک مورد استفاده قرار می گرفته است ولی پس از تولید سنگ آسیاب در انواع مختلف، این محصول ببیشتر برای خرد کردن انواع غلات نظیر گندم به کار گرفته شد. در کشور ما ایران می توان شاهد قدیمی ترین آسیاب ها بود که متاسفانه بسیاری از انواع سنگ آسیاب های قدیمی بر اثر عدم رسیدگی دچار تخریب شده اند و  در حال حاضر فقط برخی از انواع سنگ آسیاب قدیمی را می توان در شهرهایی نظیر میبد به عنوان آثار تاریخی مشاهده نمود که برخی از آن ها هنوز سالم می باشند. از جمله انواع سنگ آسیاب که هنوز می توانید از آن ها بازدید کنید آسیاب سنگ سیاه، آسیاب بیده، آسیاب کچلک و ده آباد و برخی دیگر از انواع سنگ آسیاب اشاره نمود.

می توان گفت سنگ آسیاب به عنوان یکی از قدیمی ترین ابزاری است که برای خرد کردن انواع محصولات غلاتی به کار می رفته است. هم اکنون نیز از سنگ آسیاب برای خرد کردن غلاتی نظیر گندم، جو و سایر غلات استفاده می شود. سنگ آسیاب به صورت دوتکه بوده و سنگ زیرین ثابت و سنگ رویی متحرک می باشد. سنگ رویی با لغزش بر روی سنگ زیرین باعث سابیده شدن انواع غلات می شود. برای وارد نمودن غلات داخل سنگ آسیاب روزنه ای وجود دارد تا بتوان غلات را به داخل سنگ آسیاب وارد نمود. معمولاً سنگ بالا در سنگ آسیاب مقداری مقعر و سنگ زیرین مقداری محدب می باشد تا هنگام ریزش آرد به بیرون  سنگ آسیاب در هنگام سایش مجدد به داخل سنگ بازگردد.

خرید سنگ آسیاب

سنگ آسیاب دارای انواع مختلفی می باشد و برای استفاده های مختلفی می توانید یکی از انواع  آن ها را که مورد نیاز شما می باشد را خریداری نمایید.  چنان چه اطلاعات دقیقی درباره انواع سنگ آسیاب ندارید می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را برای خرید انواع سنگ آسیاب از ما دریافت نمایید. سنگ آسیاب در اندازه های مختلفی تولید می شوند و بر حسب نوع کاری که که انجام می دهد می توانید انواع مختلفی از آن ها را خریداری نمایید. سنگ آسیاب نمره 80، سنگ آسیاب نمره 70، سنگ آسیاب نمره 60 و سنگ آسیاب نمره 50 از انواع سنگ آسیاب می باشند که بر حسب نیاز می توانید آن ها را تهیه نمایید. قیمت سنگ آسیاب بر اساس جنس سنگ نیز متفاوت می باشد و از سنگ هایی با کیفیت های متفاوت در سنگ آسیاب استفاده می شود که در قیمت خرید سنگ آسیاب موثر می باشد.

1مجموع 8 محصول
1مجموع 8 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :